top of page

27 Nowemapa 2023

Krug / ka hoʻolālā noiʻi

E kamaʻilio ʻia nō kā Kalehua Krug moʻolelo! E kau ka manaʻo i ke ʻano o kona kūkulu manaʻo ʻana a me ka hoʻokō ʻana i kāna pahuhopu. Eia hoʻi, e hoʻoponopono (a i ʻole e kākau!) i kau Hōʻuluʻulu Noiʻi, a waiho aku i loko o kēia faila.


A, ke ʻoluʻolu, e hoʻopihapiha i kēia Palapala Google, i hoʻolālā pono ʻia ka ʻAha Kūkā Liʻi a kākou.

bottom of page